Enerji Sektörü (Enerji Santralleri Yangından Korunma)

Tehlikeli maddelerle çalışılan ve kapsamı nedeniyle herhangi bir yangın anında söndürülmesi çok zor olan enerji sektörü, çok iyi planlanmış yangına müdahale sistemleri ile korunmalıdır. Günümüzde enerji üretmekte ve dağıtmakta en fazla kullanılan enerji kaynakları, doğalgaz, LPG ve petroldür. Bu alandaki UPS üniteleri, kompanzasyon, enerji dağıtım panelleri, kontrol odaları, transformatörlerin olduğu birimler, rüzgar enerjisi alanları, kojenerasyon tesisleri, termik santraller, HES’ler, enerji üretim, depolama, dağıtma ve satış tesislerinin hepsi yüksek risk altındadır.

Enerji Sektoru Yangin Sondurme
Enerji Sektoru Yangin
Enerji Sektoru Yanginlari

Enerji sektöründe hangi kaynaklarla veya ara girdilerle çalışılıyorsa, ona göre yangın algılama ve ihbar sistemi, yangın söndürme sistemi, yangın perdesi, yangın durdurucu ürünler kullanılmalı ve özellikle alevlere müdahale edecek olan söndürme ajanının çok iyi tespit edilmesi gerekir. Amatörce yapılacak montajlar hem mal hem de can kaybına neden olabilir. Üstelik enerji sektöründeki yangınlar doğaya da çok zarar vermektedir.

TSE standartlarına üretilen tüm yangın söndürme sistemleri, enerji dağıtım tesisleri, şalt sahaları, nükleer ve termik santraller, HES’ler, gaz ve akaryakıt taşıyan tanker, gemi ve araçlar, dolum tesisleri, jeneratör odaları, rafineriler, rüzgar enerjisi jeneratörleri, boru vadileri, taşma havuzları, ve tank sahalarından uygun olanına monte edilmektedir.

Montajdan önce etüt çalışması yapılmalı, sprinkler kullanılacaksa hesabı tutmalı ve hidrolik hesabı uzmanlarca yapılmalıdır. Bu gibi sahaların arşivlerinde kullanılacak gazlar FE 25 veya FE 227 adlı gazlar olmalıdır. Su sisi söndürme sistemlerinden yüksek basınçlı olanı da uygun söndürme sistemlerinden biridir.