Yangın Söndürme Malzemeleri

Yangın Söndürme Malzemeleri (5)

Pazar, 26 Nisan 2015 21:48

Modüler Su Deposu Kurulumu

Yazan

Modüler Su Deposu Kurulumu | Modüler Su Deposu Fiyatları
Modüler Su Deposu | modüler su deposu ölçüleri

Paslanmaz çelikten üretilmiş olan malzemelerin bir arada kullanılmasıyla oluşturulan modüler su deposu; modüler parçalar halinde üretilmiş olan sağlıklı bir su deposudur. Sıradan su depolarının aksine modüler su depolarının kurulumu ve montajı oldukça kolaydır. Modüler olarak parça parça üretildiği için kullanılması konusunda kolayca bir araya getirilmekte ve sağlıklı ve paslanmaz bir su deposu olmaktadır. Kullanımı son derece kolay olan, sağlıklı ve paslanmaz bir su deposu olan modüler su deposunun özellikleri şu şekildedir:

 • Modüler su deposu; eski su depolarındaki yosun, bakteri ve mikrop üretimine uygun ortam oluşturmaz ve bu yüzden sağlık açısından önemlidir.

 • Parçalar halindeki modüllerin birbirine bağlanması neticesinde oluşur.

 • Esnek modül sistemi sayesinde depolamanın yapılacağı alanda optimum su depolanmasına yardımcı olur.

 • Alan kaybı oluşturmaz.

 • Mekanın büyüklüğüne, konumuna ve kapasitesine göre ayarlanabilir.

 • Modüler su deposunu oluşturan modüllerin her biri kapı eşiğinden, merdivenlerden ve asansörlerden geçebilecek şekilde tasarlanır.

 • Modüler su deposunda yer alan paneller gerdirmelerle sabitlenir.

 • Tasarım esnasında modüler su deposu kurulumunda gerekli olan malzeme cinsi, depo içerisinde mukavemeti arttıracak olan gerdirmelerin konum hesaplamaları bilgisayarlar aracılığıyla yapılır.

 • Gerekli olan tasarım hesabı yapıldıktan sonra; modüller ve bağlantı parçaları orijinal olarak kurulum yapılacak olan adrese gönderilir.

 • Kısa süre içerisinde modüler su deposu ilgili alana monte edilir.

 • Deneyimli ve işinin ehli personel tarafından kurulum yapılır.

 • Kurulum sonrasında modüler su deposu üzerinde sızdırmazlık testleri de uygulanır.

 • Zararlı kimyasallar kurulum esnasında kullanılmaz.

 • Depoda yer alan su kirlenmez.

 • Modüler su deposunun bakımı ve onarımı da oldukça kolaydır.

 • Modüler parçalar birbirinden bağımsız olarak yenilenebilir özelliğe sahiptir.

 • Modüler su deposunun maliyeti de oldukça düşüktür.

Modüler Su Deposunun Kapasitesi

Modüler su deposu; kurulumu oldukça kolay, paslanmaz ve sağlıklı bir su deposudur. Farklı boyutları bulunan bu deponun 1.250 Litrelik küçük kapasiteli olanlarından, 550.000 Litre kapasiteye sahip olanları da mevcuttur. İlgili alana ve ihtiyaca göre istediğini modüler su deposunu tercih edebilir, kurulum konusunda yardım alabilirsiniz.

Modüler Su Deposu Ölçüleri

Modüler su deposu kurulumunda öncelikle bilgisayar ortamından tasarımlar hesaplanır. Daha sonra bu tasarımlara göre paslanmaz malzemeler oluşturulur ve modüller hazırlanır. Civataların birleştirilmeye başlamasıyla birlikte ilgili alana monte edilir. Monte edilmesi oldukça kolaydır. Duvar ile tavan arasında en az 50 santimlik bir alan olmalıdır. Modüler su deposu kurulumu yapılmadan önce; verilen ölçülere göre beton dökülür. Daha sonra ilgili alana uygun olacak şekilde modüler su deposunun kurulumu yapılır.

Cuma, 24 Nisan 2015 09:10

Yangın Pompası

Yazan

Yangın Pompası | Yangın Söndürme Pompası

Yangın pompaları; günlük ihtiyaç için kullanılan farklı özelliklere sahiptir. Yangın pompalarında gerekli olan malzemeleri ve yangın pompalarının amacını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • 1 adet elektrik motorlu pompa, aynı kapasiteye sahip dizel motorlu yedek pompa, dizel motorlu yedek pompanın yerine; kapasitenin yarısını yedeklemeye yarayan 3 adet ekstra pompa da seçilir. Aynı zamanda kaçak olasılığına karşı 1 adet daha pompa bulundurulması gerekmektedir. Eğer yangınla müdahale için kullanılan pompaları çalıştırabilecek bir jeneratör var ise; yedek pompa da tıpkı ana pompa gibi elektrik motorlu seçilebilir.

 • Pompanın sıfır debi basıncı, anma basıncından % 140 daha fazla olmamalıdır. Yangınla mücadele için ihtiyaç duyulan kapasite 200 m3/h ve 100 mss ise; seçilen pompadaki kapalı vana basıncının 280 mss’yi aşmaması ve mümkün olabildiğince yangın pompa eğrisinin yatay eksene paralel konumda olması gerekmektedir.

 • Pompa seçiminin; anma debisinin 1.5 katında da çalışabilmesi şeklinde seçim yapılmalıdır. Aynı zamanda pompa basıncının da anma basıncının % 65’inden aşağıda olmaması gerekmektedir.

 • Sızdırmazlık için; 5 sıra yumuşak salmastra kullanılmalıdır. Bunun nedeni; salmastraların zarar görse bile yumuşak özelliği sayesinde çalışmaya devam edebilmesi olmaktadır.

 • Yangınla mücadele için kullanılan pompalarda; her bir pompanın ayrı bir kontrol panosunun da bulunması gerekmektedir.

Yangın Pompası Fiyatları

Yangınla mücadelede kullanılan pompa gruplarında; birden çok elektrik motor tahrikli pompa ve 1 adet ekstra pompadan oluşan yangın pompaları ve elektrik motorlu ve dizel tahrikli 2 ana pompadan ve 1 adet ekstra jokey görevi gören pompadan oluşan yangın pompaları yer almaktadır.

Her 2 yangın pompalarında da sistemin değişik çalışma sistemi mevcuttur ve bu yüzden aşağıdaki elemanlara da ihtiyaç duyulabilmektedir:

 • Elektrik motoru tahrikli ana pompa sistemi,

 • Dizel motor tahrikli ana pompa sistemi,

 • Elektrik motoru tahrikli 1 adet ekstra pompa sistemi,

 • Ana pompalar için seçilen ve uygulanan pompa kontrol panoları,

 • Sesli ve ışıklı alarm cihazları,

 • Binalara entegre edebilmek için gerekli olan cihazlar.

Cuma, 24 Nisan 2015 09:00

Yangın Söndürme Hidrantı

Yazan

Yangın Söndürme Hidrantı | Yangın Hidrantı
Yangın Söndürme Hidrantları | Yangın Hidrantları

Yangın söndürmenin en önemli parçası olan suyu, alana yayarak ulaştıran sisteme yangın söndürme hidrantı adı verilmektedir. Alanın her tarafına suyun püskürtülmesine yardımcı olan yangın söndürme hidrantı; yangın tehlikesinde ilk müdahale sonucunda kontrol altına alınamayan yangınlara dışarıdan müdahale etme konusunda önemlidir. Yangın bölgesinin dış yüzeyini soğutmak ve yangının çevreye sıçramasını önleyebilmek amacıyla kullanılmaktadır. Yer altı ve yerüstü olarak üretilen 2 farklı tipi bulunmaktadır. Her 2 türü de TS 2821 standartlarına göre dizayn edilir ve uluslar arası standartlara göre oluşturulur. Yangın mahaline ilk müdahalede sonuç alınamaması durumunda devreye giren yangın söndürme hidrantı; döner vaziyette alanın her tarafına su fışkırtma görevi görmektedir. Yangın söndürme hidrantı; imar planlama alanı 5000 metrekarenin üzerinde olan ve içerisinde her türlü kullanım alanı mevcut bulunan yerleşim yerlerinde yaptırılması zorunlu bir ekipmandır. Dış hidrant sistemi olarak bu tarz yerlerde bulunması zorunlu hale getirilmiştir.

Hidrantların birden fazla olması nedeniyle; arasındaki uzaklıklar da belli bir mesafede olmalıdır. Çok yüksek tehlike arz eden bölgelerde daha yakın konumda olmaları gereken hidrantlar; tehlike olasılığı azaldıkça daha uzak bir şekilde konumlandırılabilir. Çok yüksek tehlikeli bölgelerde 50 metre, yüksek tehlikeli bölgelerde 100 metre, orta tehlikeli bölgelerde 125 metre ve düşük tehlikeli bölgelerde ise; 150 metre mesafe olarak belirlenmektedir. Bu şekilde hidrantların birbirlerine olan konumları da ayarlanmış olacaktır. Aynı zamanda normal şartlarda korunan binaların 5 ile 15 metre uzaklığında hidrantlar yerlerini alırlar. Eğer hidrant sisteminde; boru donanımında yer alan ring sistemi yok ise; en düşük boru çapının da 100 mm olması ve hidrolik hesaba uygun bir şekilde dizayn edilmesi gerekmektedir. Hidrant sisteminde dizayn debisinin en az 1900 l/dak olması da şarttır. Uygun bulunması durumunda; binanın tehlike sınıfına göre debi arttırılabilir. Ayrıca hidrant çıkış noktasında 700 kPa basınç olması gerekmektedir.

Perşembe, 23 Nisan 2015 22:50

Yangın Kapıları

Yazan

Yangın Kapısı | Yangın Kapıları
Yangın Kapısı Fiyat | Yangın Kapıları Fiyat
Yangın Kapısı Ölçüleri | Yangına Dayanıklı Kapı

Yangın mahalinden çıkış konusunda önemli olan yangın kapıları; binaların yangın merdivenlerine açılmaktadır. Genel olarak yapıların arka ya da yan bölümlerinde yer alan kapılardan insanlar can güvenliğiyle çıkış yapmaktadırlar. Artık yüksek yapılarda yangın kapılarının bulunması zorunlu hale gelmiştir. Yangın esnasında insanların güvenle çıkış yapabilecekleri noktalar olarak dikkat çekmektedir.

Yangın Kapısı Ölçüleri

Acil çıkış kapısı olan yangın kapıları arasında; exit yazısının bulunduğu kapılar oldukça fazladır. 30 dereceden başlayacak şekilde sırasıyla; 60 derece, 90 derece, 120 derece ve 180 dereceye kadar dayanıklı yangın kapıları mevcuttur. Birçok yangın kapısı modelinin yer aldığı bu alanda; panik barlı yangın kapısı, camlı yangın kapısı, çelik kapı, dekoratif yangın kapıları, standart yangın kapıları gibi modeller de bulunuyor. Aynı zamanda yangın kapısının olmazsa olmazları arasında; kapı aksesuarları da yer alıyor. Kapı kolları ve şaft kapakları bu alanda ön plana çıkıyor.

Yangın Özellikleri

Yangın çıkan ortamla ilişkinin kesilmesi ve insanların ve ilgili yapının güvenliğini sağlayan kapıya yangın kapısı adı verilmektedir. Yangın kapılarının bazı teknik özelliklerinin bulunması da gerekmektedir. Bu teknik özellikler sayesinde yangın açığa çıktığında insanların can ve mal güvenlikleri koruma altında olacaktır.

 • Dışarıdan kapalı olsa bile içeriden kapının açılmasına yardımcı olan panik kolu,

 • Sıcaklıkla genleşerek dumanı asla dışarıya sızdırmaması,

 • Özel conta,

 • Ateşe dayanıklı cam takılabilme özelliği,

 • Tek ya da çift kanat özelliği,

 • İç ya da dışa açılım,

 • Sağa ya da sola açılım,

 • Ayarlanabilen menteşeler,

 • Yaylı menteşe,

 • Dumanı sızdırmayan kapı altı giyotini,

 • İstenilen ral rengiyle boyalı,

 • Ortalama en uygun kasa türleri,

 • Yangına dayanıklı hidrolik.

Yukarıda yer alan özellikler; yangın kapılarında yer alan teknik özelliklerdendir. Bu özellikler sayesinde yangın mahalinden çıkış konusunda ve yangının dışarıya sızmaması konusunda önlem alınmış olacaktır. Özellikle yangın olasılığı yüksek olan yerlerde ve yangın ekipmanlarının bulunduğu her türlü alanlarda; yangın kapılarının yer alması da zorunu kılınmıştır. Özel olarak yurtdışından ithal edilebileceği gibi; yurtiçinde hizmet veren uluslar arası kuruluşlardan da yangın kapıları temin edilebilir.

Perşembe, 23 Nisan 2015 22:02

Yangın Merdiveni

Yazan

Yangın Merdivenleri | Z Tipi Yangın Merdivenleri
Yangın Merdiveni | Yangın Merdiveni Ölçüleri
Yangın Merdiven Fiyatları | Yangın Merdiven Fiyat

Son dönem yapılan düzenlemelerle birlikte z tipi yangın merdivenleri itfaiye yönetmeliklerinde yerini almaktadır. Artık Z tipi yangın merdivenleri tercih edilmektedir. Yangın merdiveni imalatında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır.

 • Sağlamlık,

 • Uzun ömürlülük,

 • Can güvenliği,

 • Kaçış noktalarının talimatnamelere uygun olarak yapılması.

Yukarıdaki hususların dikkate alınmasıyla birlikte yangın merdiveni imal edilmelidir. Eğer talimata uygun olmayan bir yangın merdiveni var ise; resmi makamlar tarafından bu tür yangın merdivenleri geri yollanacaktır. Bağlandıkları yapılarla bağlantı noktalarının çok sağlam olması gereken yangın merdivenlerinin; acil durumdaki yığılmalardan oluşan yükleri de taşıyabilmesi, yani dayanıklı olması gerekmektedir. Z tipi yangın merdivenleri; firmamız tarafından bütün prosedürlere uygun bir şekilde atölyelerimizde imal edilmektedir.

Yangın Merdiveni Fiyatları

Yangın merdiveninin görünüm olarak da binanın estetiğini bozmayacak şekilde imal edilmesi önemli bir noktadır. Yağmur, kar, soğuk, sıcak, rüzgar gibi dış etkenlerin göz önünde bulundurulması ve bu şekilde üretim yapılması da ciddi önem arz etmektedir. Eğer bu şartlar göz önüne alınmadan üretim yapılır ise; bu şekilde kazaların ortaya çıkacağı da aşikardır. Bu yüzden firmamız; bütün bu hususları da dikkate alarak yangın merdiveni üretimi yapmaktadır. Profesyonel ekibimiz ve ustalarımız tarafından; imalat koşullarına uygun bir şekilde Z tipi yangın merdivenlerinin üretimi yapılmaktadır. Okullarda, dershanelerde, hastanelerde, iş hanlarında ve apartmanlarda yangın merdivenlerinin bulunması zorunludur. Sadece yangın değil; deprem, sel ve bunun gibi doğal afetlerde hayat kurtarmak adına yangın merdivenlerinin önemi yadsınamaz.

Yangın Merdiveni İmalatı

Yangın merdiveni sayesinde hayatınızı kontrol altına almak, başkalarının hayatlarını korumak ve güvenliği sağlamak konusunda önemli bir adım atmış olacaksınız. Yangın, sel, deprem gibi felaketlerden bu şekilde korunmuş olacaksınız ve bu tür felaketlerden uzaklaşma fırsatına sahip olacaksınız. Bunun bilincinde hareket eden firmamız da; yangın merdivenlerinde olması gereken bütün detayları dikkate alarak bu alanda üretim yapmaktadır. Bu sayede Z tipi yangın merdiveni imalatı; prosedürlere uygun bir şekilde üretilmekte ve yapılarınızda güvenliğin sağlanabilmesi adına size sunulmaktadır. İşinin ehli ustalarımız tarafından yangın merdivenleri dayanıklı ve uzun ömürlü bir şekilde üretilerek imal edilmektedir.